Kornoeljehof Kornoeljehof

Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops, 0592-544124.

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

Update 1 september 2020

Vanaf 1 september zijn de maandelijkse kerkdiensten weer mogelijk! Dat is vooral goed nieuws en wij zijn daar uiteraard erg blij mee! Wel zijn er een aantal veranderingen, omdat we rekening moeten houden met elkaar en met anderen! De gezondheid van de bewoners, de medewerkers, vrijwilligers en anderen blijft immers van groot belang!

De kerkdiensten worden daarom gehouden in Restaurant Brinkzicht en de aanvangstijden zijn aangepast en zijn van 14.30 -15.30 uur. De anderhalve meter maatregel dient wel te worden nageleefd.

De eerste dienst zal worden gehouden op zaterdag 5 september van 14.30-15.30 uur. Voorganger is mw. Ineke Hofman. Dus niet zaterdag 12 september! Het samen zingen kan helaas nog niet, wel zal er muzikale ondersteuning zijn door mw. Diny van de Galiën.
Na dienst kunnen we gewoon koffie drinken waarbij de koffie/thee wordt geserveerd door de vrijwilligers! Het motto is dan óók:   Blijf zitten, waar je zit…..!

Op zaterdag 3 oktober om 14.30 uur gaat mw. Wilma Klok voor. 

Thema: 'De wijngaard en zijn eigenaar'
Inmiddels is het alweer oktober, herfst. Voor de Fransen is oktober dé wijnmaand. In de dorpen worden er vaak wijnfeesten gehouden, soms groot, maar vaak klein. Tussen de wijnboeren overheerst dan saamhorigheid!

In Mattheus 21; 33-43 lezen we ook over een wijngaard die door een land- heer werd aangelegd. Hij bouwde er een grote muur omheen met een uit- kijkoren voor de bewakers. Zelf ging hij op reis en verpachtte zijn grond aan een aantal lokale boeren. En dan is daar het moment van de druivenoogst. Hij stuurt zijn knechten om het geld van de oogst te innen, maar dan...


Rooster 2020 (gewijzigd)                            
 
5 september Mw. Ineke Hofman
3 oktober Mw. Wilma Klok
7 november Ds. Bert Altena (HA)
5 december Mw. Wilma Klok
19 december (kerst) Mw. Ineke Hofman
terug