Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

Vieringen zomerperiode (juli/aug)

 Op basis van de ervaringen in juni  is besloten om door te gaan met een beperkt aantal mensen per viering in de zomerperiode. Kindernevendienst wordt apart in het Ontmoetingshuis gehouden. Er is geen ontmoeting met koffie na de dienst en er is ook geen samenzang mogelijk. 

Vanaf 5 juli is de begintijd van de diensten weer 09.30 uur. U vindt alle informatie over de vieringen op de gebruikelijke plek: Vieringen Bonifatiuskerk Maar omdat er nog beperkingen zijn m.b.t. het live bijwonen van de vieringen, staan ook op deze pagina de aanvullende bijzonderheden m.b.t. de orde van dienst. U kunt de diensten beluisteren via kerkomroep, ook daar vindt u de orde van dienst onder 'liturgie'.

Hier vindt u de toelichting bij de zomerlezingen

Zondag 5 juli 9.30 orde van dienst

Let op:
Wie naar de kerk wil moet telefonisch reserveren vóór vrijdag 18 uur bij scriba Marianne Veenema: 543313. In de maand augustus moet u zich melden bij Herma van Goor of 06-51821849. Deelnemers voor de kindernevendienst kunnen zich melden bij Lina de Leeuw, 050-8509883

Informatie over de collecte met de GIVT app kunt u hier downloaden: 9  en 10 juli 'Summerschool' in Vries rond Dietrich Bonhoeffer

Dit jaar is er veel aandacht voor deze Duitse theoloog die in 1945, vlak voor het einde van de oorlog, werd geëxecuteerd vanwege zijn verzet tegen Hitler. Bonhoeffer spreekt tot op vandaag veel mensen aan, vanwege zijn bijzondere levensloop en zijn ideeën, over verantwoordelijk handelen en over de rol van kerk en geloof in een veranderende wereld.


Omdat geplande lezingen dit voorjaar niet door konden gaan, bieden we nu tweemaal een dagprogramma aan, op donderdag 9 en vrijdag 10 juli. De dag wordt gehouden in de kerk, van 9 – 16 uur, met lezingen van prof. dr. Frits de Lange (Bonhoeffer-expert) en ds. Bert Altena en lunch bij grand café Onder de Linden. Maximaal ruimte voor 25 mensen per dag. Op donderdag 9 juli zijn er nog 2 plaatsen vrij, vrijdag 10 juli is vol. Informatie en opgave via predikant@pkn-vries.nl  Kosten 30 euro, incl. lunch, koffie/thee en materiaal.